​​​​​Van innovatietheater naar een innovatieve organisatie

Ron Lameij is oprichter van de Eisenfelt Academy. De Eisenfelt Academy ondersteunt startups, bedrijven en verenigingen op het gebied van innovatie en groei.

​Van innovatietheater naar een innovatieve organisatie


We horen de laatste tijd af en toe over greenwashing: je als bedrijf groener voordoen dan dat je eigenlijk bent.

Een vergelijkbaar fenomeen zien we ook op innovatiegebied:

 • Innovatietheater: druk bezig met allerlei innovatieve zaken, maar het eigen bedrijf en de eigen dienstverlening niet daadwerkelijk innoveren.

Net als bij greenwashing kun je innovatietheater pas herkennen als je wat dieper graaft.

Over bijvoorbeeld deze activiteiten is van een afstand nog weinig te zeggen:

 • Een hip uitziende ‘innovation space’ inrichten
 • Druk bezig zijn met het bestuderen van allerlei technologische ontwikkelingen, zoals AI, ML, 3D, AR, VR, 5G, IoT, blockchain
 • Incubators en accelerators oprichten of (financieel) ondersteunen
 • Medewerkers trainingen Design Thinking laten volgen
 • Hackathons organiseren.

Deze activiteiten kunnen namelijk onderdeel uitmaken van een samenhangend pakket acties die zorgen voor innovatie binnen een organisatie of zelfs voor een innovatieve(re) organisatie.

Als deze activiteiten echter alleen staan - als dit geïsoleerde acties zijn - dan hebben we in ieder geval te maken met activiteiten die weinig vruchten gaan afwerpen. En misschien ook met innovatietheater. Waarbij het theater dan bedoeld is om naar de eigen organisatie en de buitenwereld aan te geven ‘wij zijn innovatief’.

Organisaties die echt aan de slag willen met innovatie zullen moeten zorgen voor een wat bredere aanpak. Een aanpak die de volgende gebieden omvat:

 • Heldere uitspraken over het waarom en hoe van de innovatie-impuls
 • Een commitment van het senior management aan de innovatie acties
 • Zorgen voor innovatie-DNA in de organisatie, bijvoorbeeld door middel van training, werving en selectie, promotie- en beloningsbeleid
 • Zorgen voor een passende bemensing van teams die aan de slag gaan met innovatieve zaken
 • Regelen dat medewerkers kunnen beschikken over de noodzakelijke vaardigheden, tools, technieken
 • Een helder proces over hoe de innovatie aangepakt wordt en hoe er van een fraai idee tot een aansprekend resultaat gekomen wordt.

Dit is een aanpak die bij een volwassen programma hoort. Een programma dat voor veel organisaties op de agenda zal moeten komen. Waarbij het belang en de urgentie bepaald worden door de omgeving. Zijn er veel technologische ontwikkelingen die geabsorbeerd moeten worden? Verschuiven de wensen van klanten in een rap tempo? Komen er wetten of regels aan die de bedrijfsvoering gaan raken? Is de concurrentie bezig de producten en diensten aan te passen? Ben je actief in een markt die aantrekkelijk is voor (disruptieve) startups?

De antwoorden op deze vragen bepalen of je theater kunt maken of daadwerkelijk aan de slag moet.


​Tags

​​​​​​Innovatie, innovatietheater

​Categorie

​Blog

Andere blogs en artikelen

Innovatiekracht van leden

Het lijkt erop dat innovatie hét thema aan het worden is voor verenigingen. Verenigingen vernieuwen zichzelf en zorgen voor innovatie in het eigen veld. Doen verenigingen genoeg? Kunnen verenigingen nog meer doen?

In dit artikel staan we stil bij de verschillende manieren waarop een vereniging kan bijdragen aan innovatie.​

​Read More

De fase zonder naam: de weg van validatie naar scale-up

De fase tussen validation en scaling is voor de meeste start-ups een lastige fase. In de praktijk is dit vaak een meerjarige periode met hard werken en veel vallen en opstaan. ​Een groot deel van de start-ups komt deze scale-up fase niet goed door.

In deze blog besteden we aandacht aan de oorzaken en hoe hiermee om te gaan.

​Read More

Start-ups, incubators, accelerators en diversiteit

Incubators of accelerators helpen veelbelovende start-ups en scale-ups te groeien. Hun programma’s richten zich in eerste instantie op het scherp krijgen van de waarde propositie en de benadering van de markt en klanten. In tweede instantie richten hun programma’s zich op het opschalen en groeien van de start-up.

In deze blog besteden we aandacht aan de impact van het product op de klantbenadering.

​Read More

De klant bepaalt de benodigde verkoopstijl

Complexe producten of diensten volgen een ander besluitvorming dan commodities. Pas daarom je verkoopstijl af op de hoe de klant aankijkt tegen jouw innovatieve product of dienst.

In deze blog behandel ik de indeling van verkoopstijlen op basis van de Ansoff-matrix.

​Read More

Sales en topsport

Sales is topsport, maar een sales team is daarmee nog geen voetbal team.

In deze blog kijk ik naar de vergelijking van teams in de sport en teams in bedrijven. Lijken deze echt zoveel op elkaar?

​Read More

Prijs en waarde

Prijs wordt vaak genoemd als oorzaak van het mislopen van opdrachten, waarde eigenlijk nooit. Terwijl je zou verwachten dat prijs en waarde aan elkaar gekoppeld zijn. Als je een product of dienst geleverd krijgt met veel waarde dan zou je toch bereid moeten zijn daar goed voor te betalen?!

Hoe komt het dan toch dat deze koppeling er in de praktijk vaak niet is?

​Read More

Leave a Comment: