Scaling programma

Scaling is een term die vooral gebruikt wordt in de wereld van startups en scaleups. Scaling betekent daar ‘fors gaan groeien’, ‘exponentieel gaan groeien’. Om forse groei mogelijk te maken zal er van alles in een organisatie aangepast moeten worden: werven van meer (en vaak ook andersoortige) medewerkers, opschalen van verkoop-en productieprocessen, inzet van meer technologie, systemen, automatisering om er maar een paar te noemen. Allemaal zonde van de tijd en de investeringen als de groei uitblijft.

Het scaling programma bestaat uit een aantal workshops waarin we de visie van de organisatie definiëren, delen van de organisatie bewust herontwerpen, acties benoemen en vaststellen hoe we de groei en de effectiviteit van de acties goed kunnen gaan meten. Zodat we op basis van de bevindingen de ontwerpen weer aan kunnen passen waar nodig. Op basis van onze ervaring met scalen brengen we best practices en strategische keuzes in.

En omdat forse groeiambities niet alleen bij startups voorkomen hebben we het scaling programma ontworpen voor alle bedrijven met groeiambities.

 

This programme is also available in English.

 • Aanleidingen

  Aanleidingen om een scaling programma te starten:

  • Er is veel vraag naar je producten/diensten.
  • Je kunt niet aan de vraag voldoen.
  • Je wilt wel aan de vraag gaan voldoen.

   

 • Doelgroepen
  • Je bent een succesvolle startup, je bent de eerste ontwikkelingsfasen goed doorgekomen, je hebt klanten en omzet en de ambitie fors te gaan groeien.
  • Je hebt een succesvol bedrijf, je hebt klanten en omzet en de ambitie fors te gaan groeien.
 • Opbouw

  Het scaling programma bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Herijken of opstellen van het business model.
  • Herijken of opstellen van de omgevings- en trendanalyse.
  • Workshops om voor een aantal belangrijke bedrijfscomponenten vast te stellen of ze de groei aankunnen en zo niet, wat er dient te gebeuren.
  • Een workshop om vast te stellen of de implementatievaardigheden aanwezig zijn en zo nee, hoe deze ontwikkeld gaan worden
  • Een workshop om vast te stellen op welke wijze de resultaten gemeten en gemonitored gaan worden.

  Aan de workshops nemen medewerkers deel die gezamenlijk alle facetten van het bedrijf kennen. Over het algemeen blijven deze medewerkers ook betrokken bij het verder vormgeven aan de groei en het uitvoeren van de diverse acties.

   

 • Resultaten

  Na het doorlopen van het scaling programma heb je inzicht in:

  • de belangrijkste zaken die je binnen je organisatie dient te herontwerpen, variërend van een wervingsproces tot de manier waarop je leiding geeft tot de manier waarop je klanten benadert en de acties die nodig zijn om te herontwerpen.
  • de implementatievaardigheden die de organisatie zal moeten gaan krijgen en de acties die nodig zijn om de vaardigheden te ontwikkelen
  • de manier waarop je de resultaten van de acties die je gaat uitvoeren inzichtelijk krijgt en kunt gaan monitoren.