Innovation sparks

Bij innovatie denken we meestal aan product-innovatie. Nieuwe functies op een smartphone zoals een betere camera. Een verbeterde versie van een software pakket. Een geheel nieuw product zoals indertijd de iPad.

Innovatie is mogelijk op nog heel veel meer gebieden! Processen kunnen worden vernieuwd, verdienmodellen aangepast, de manier waarop de communicatie met klanten plaatsvindt kan omgegooid worden.

Het benoemen van de gebieden waarop innovatie plaats dient te vinden zorgt voor een heldere focus voor vervolgtrajecten.

 

 

 • Aanleidingen
  • De mogelijkheden voor innovatie zijn nog niet helder, kunnen uitgebreider
  • De prioriteiten voor innovatie zijn nog niet helder.

   

 • Doelgroepen

  Organisaties die willen ontdekken op welke gebieden innovatie mogelijk (en noodzakelijk) is.

 • Opbouw

  Voorafgaand aan de workshop ontvangen de deelnemers een opdracht betreffende het achterhalen van ontwikkelingen in de markt en het achterhalen van interne ontwikkelingen. Deze opdracht omvat ook het contact zoeken met (vooruitstrevende) klanten. We zoeken naar problemen die opgelost moeten worden en naar ambities die vervuld moeten worden. Een mix van ‘business needs’ en ‘customer needs’.

  Tijdens de workshop wordt aangegeven wat voor soort innovaties er mogelijk zijn en wordt aan de hand van de uitwerking van de verschafte opdracht uitgezocht op welke gebieden innovatie gewenst/noodzakelijk is.

  De workshop ‘Innovation Sparks’ duurt een dagdeel en vraagt van de deelnemers een investering in de voorbereiding. De taken betreffende het in kaart brengen van ontwikkelingen en contact zoeken met klanten kunnen over de diverse deelnemers verdeeld worden.

 • Resultaten

  Deelnemers hebben na de workshop:

  • kennis opgedaan over de veelheid van gebieden waarop innovatie mogelijk is
  • vastgesteld op welke gebieden de eigen organisatie zou kunnen innoveren.

  De workshop ‘Innovation Sparks’ beantwoordt de vraag ‘WAAR’ kunnen en moeten we innoveren? De workshop Innovation objectives & innovation approach beantwoordt de vragen WAAROM en HOE gaan we innoveren.