Privacy statement

Er zijn situaties waarin uw gegevens door de Eisenfelt Academy verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u wensen rondom de gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van de gegevens door de Eisenfelt Academy, neem dan gerust contact op!

Het verzamelen van gegevens
Er worden voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door de Eisenfelt Academy. Deze doelen worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
De Eisenfelt Academy stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel bedoeld en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw e-mailadres wordt verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van de Eisenfelt Academy. U ontvangt de nieuwsbrief alleen als u zich daarvoor actief aanmeldt.

Contact opnemen
Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met de Eisenfelt Academy via de website of via e-mail. In het website-formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer. Van ingestuurde e-mails verzamelen wij ook alleen de bovengenoemde rubrieken.

Analytics
De website van de Eisenfelt Academy verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

De Eisenfelt Academy verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het verschaffen van informatie over diensten van de Eisenfelt Academy via e-mail op uw verzoek. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die we u vragen aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van informatie over onze diensten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Deze gegevens worden alleen verwerkt met het doel informatie aan u te verschaffen waar u zelf actief om gevraagd hebt.

Beheerders van gegevens
De gegevens die de Eisenfelt Academy ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

Mailchimp
De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

KPN Interned services
De e-mail van de Eisenfelt Academy wordt gehost bij KPN Interned Services. Als u contact opneemt via mail, worden die berichten opgeslagen op de servers van KPN Interned Services.

WPEngine
De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die u achterlaat op de website van Eisenfelt Academy zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Opslagperiode
Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door de Eisenfelt Academy, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de door u gewenste activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Het versturen van nieuwsbrieven
Uw e-mailadres wordt opgeslagen in Mailchimp. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven.

Contact opnemen
Op het moment dat u contact opneemt met Eisenfelt Academy via de website of via de mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam en e-mailadres, opgeslagen op de hostserver of op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging
Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Eisenfelt Academy of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar de Eisenfelt Academy. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens is zeer beperkt.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van de Eisenfelt Academy privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url van de Eisenfelt Academy.

Rechten

Recht op inzage
U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Eisenfelt Academy vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met de Eisenfelt Academy. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectifieren door de Eisenfelt Academy. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat uw gegevens bij de Eisenfelt Academy vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat de Eisenfelt Academy niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

Recht op stoppen gegevensgebruik (bezwaar)
Wilt u niet dat de Eisenfelt Academy uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het laten stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan door contact op te nemen met de Eisenfelt Academy via de telefoonnummers die op de website vermeld staan.

Eisenfelt Academy behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer de Eisenfelt Academy dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces.