Ons aanbod voor verenigingen

Verenigingen, brancheorganisaties, belangenorganisaties, beroepsorganisaties

Verenigingen hebben over het algemeen een veelheid aan doelen:

Verenigingen dienen de leden te mobiliseren om een bijdrage te leveren aan de vereniging. Dat is vaak niet eenvoudig in een tijd dat iedereen het druk heeft en er sprake is van toenemende individualisering.

Leden kijken kritisch naar de kosten van het deelnemen aan de vereniging en vragen zich af of de toegevoegde waarde in verhouding staat tot de kosten. Groepen leden splitsen zich af om specifiek voor de eigen groep de belangen te gaan behartigen.

De leden zelf hebben het vaak ook niet makkelijk, zelfs in deze tijden van economische groei: er zijn vele (technologische) trends en ontwikkelingen waarop ingespeeld dient te worden maar die vaak voor een individueel bedrijf moeilijk te overzien zijn.

Het is voor verenigingen zaak te innoveren, een vereniging te worden die de toekomst aankan. En precies hetzelfde geldt voor de leden: een bedrijf worden dat de toekomst aankan.

 

Praktisch innoveren in een samenwerking tussen vereniging en leden

Het programma ‘Praktisch innoveren’ maakt het voor verenigingen mogelijk om de innovatie van leden een impuls te geven. We werken praktisch, praktijk- en resultaatgericht aan de innovatie van de leden en aan het vergroten van het inzicht in de sector:

 

Waarde voor de deelnemende bedrijven

 

Waarde voor de vereniging

 

Wilt u meer te weten komen over ons aanbod voor verenigingen?

Neem contact met ons op of bel Ron Lameij 06-31949097.

Ons reguliere aanbod bekijken? Kijk hier.