Innovatiekracht van leden

Gepubliceerd in het maandblad VM

Ron Lameij is oprichter van de Eisenfelt Academy. De Eisenfelt Academy ondersteunt startups, bedrijven en verenigingen op het gebied van innovatie en groei.

​Rob Rommelse

​Rob Rommelse is bestuurslid van DNA en als eigenaar van Pragmati betrokken bij advies, onderzoek en interim-management voor diverse verenigingen

​Innovatiekracht van leden

​Het lijkt erop dat innovatie hét thema aan het worden is voor verenigingen. Verenigingen vernieuwen zichzelf en zorgen voor innovatie in het eigen veld. Doen verenigingen genoeg? Kunnen verenigingen nog meer doen?

In dit artikel staan we stil bij de verschillende manieren waarop een vereniging kan bijdragen aan innovatie.​

Wie blijft doen wat hij altijd al deed, grijpt overduidelijk mis, niet alleen bij de DNA Awards. De awards belonen en bekronen expliciet en selectief vernieuwen en innovatief talent. We zien overal dat verenigingen de focus verleggen. Weg van de moeizame lobby naar het ontwikkelen van concrete oplos-singen voor het eigen veld, of dat nu in de techniek is, in de zorg of in de sport. Ze gaan daarin vaak een stap verder dan de traditionele innovatieprojecten waarin de verenigingsrol vooral was om te organiseren en faciliteren. Nu is de vereniging zelf ook vaak initiator en (mede)ondernemer.

Prachtige resultaten

Concrete resultaten zijn er ook. De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) introduceerde onlangs Agrimeter, ontwikkeld samen met Vastgoed-Pro, een tool die data, zoals van het kadaster, slim toegankelijk maakt. De Koninklijke Nederlandse Biljart Bond (KNBB) lanceerde Smartpool.nl, met als doel scholieren te enthousiasmeren voor poolbiljart. De Vereniging van Ouders van Kinderen met Kanker (VOKK) is samen met Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) ontwikkelaar en eigenaar van het Prinses Maxima Centrum, een gespecialiseerd, landelijk behandelcentrum. NOC*NSF en diverse sportbonden zijn gestart met de Sportinnovatiestudio, een plek waar geexperimenteerd kan worden en creatieve ideeën tot wasdom kunnen komen. En nagenoeg elke vereniging zorgt ervoor dat de leden op de hoogte blijven van (technologische) ontwikkelingen en ondersteunt bij de introductie van innovatieve nieuwe producten. Prachtige resultaten. Maar is het genoeg? In dit artikel staan we stil bij de verschillende manieren waarop een vereniging kan bijdragen aan innovatie.​

Voor de hele sector

De rode draad door de resultaten en voorbeelden heen is dat verenigingen innovatieve nieuwe producten, diensten, voorzieningen en tools creëren ten bate van de hele sector. En er zijn nog veel meer voorbeelden: kennis verzamelen en delen, congressen organiseren over innovatie. Training en opleiding verschaffen over nieuwe technologieën en nieuwe (marketing)methoden, competities organiseren voor het meest innovatieve idee, door middel van kwaliteitseisen en normering innovatie tot het nieuwe normaal maken, ontwikkeling van instrumenten, platformen voor de hele sector en het verzorgen van brede communicatie over de innovaties in de sector. Op allerlei manieren ondersteunen verenigingen het initiëren en uitvoeren van innovatieprojecten. En deze initiatieven hebben waarde voor de leden, want zij realiseren bijvoorbeeld verhoging van de klanttevredenheid, behoud van klanten, retentie van personeel, verlaging van kosten, vergroting van de markt. Misschien wel de belangrijkste waarde is het verhogen van de aantrekkelijkheid van de sector. Onmisbaar in de huidige ‘war for talent’.​

Innovatieve gezondheid

De initiatieven zorgen ervoor dat de gezondheid van de sector als geheel toeneemt. Een vereniging 3.0 speelt daarbij een cruciale faciliterende, organiserende, coördinerende, initiërende, ondernemende rol. De vraag is of de vereniging 3.0 ook allemaal leden heeft die in staat zijn actief mee te werken aan en mee te denken over de volgende golf van innovatie. Het antwoord op deze vraag is waarschijnlijk: veel organisaties hebben innovatie-activiteiten nog niet passend geïntegreerd in de eigen werkwijze. Om maar een voorbeeld te noemen: een recent onderzoek onder de 350 grootste beursgenoteerde bedrijven in Engeland gaf aan dat 65% doelstellingen met daaraan gekoppelde bonussen formuleert die innovatie bevorderen. Top! 91% van diezelfde grote bedrijven gebruikt zwaarwegendere korte termijndoelen met bonusschema’s die innovatie juist ontmoedigen. Au! Naast de aandacht voor de gezondheid van de sector als geheel, willen wij dus een lans breken voor het besteden van meer aandacht aan de innovatieve gezondheid van individuele leden. Een extra taak voor een vereniging: zorgen dat de innovatiekracht van individuele leden toeneemt, zorgen dat innovatie een normaal onderdeel wordt van de bedrijfsvoering van de leden.​

Individuele innovatiekracht vergroten  

Mooi zo’n extra taak. Maar wat is innovatiekracht? En hoe krijg je innovatie-kracht? Onder innovatiekracht verstaan we het vermogen van een organisatie om innovaties te ontwikkelen en in de markt te zetten. In de markt zetten van innovaties die elders ontworpen zijn lukt veel organisaties, zeker als verenigingen daarbij ondersteunen met opleiding, begeleiding en sector-brede communicatie. Zelf innovaties ontwikkelen is een ander verhaal. Daarvoor is intern innovatiekracht nodig. Er is allerlei informatie te vinden over waar je aan moet werken als je de innovatiekracht van een organisatie wilt vergroten: de mindset van medewerkers, leiderschapsvaardigheden, visie en doelen, de cultuur, de organisatiestructuur, de interactie met klanten, de werving van nieuwe medewerkers, training en opleidingen, en ga zo maar door. Allemaal waar, maar de meesten van ons zakt de moed al in de schoenen bij het idee dat we hier een actieprogramma voor moeten starten. In plaats van het planmatig opzetten van een actieprogramma adviseren wij te beginnen met een injectie met startup-DNA.​

Startup-DNA  

De laatste jaren wordt er veel gesproken over startups die zorgen voor innovaties in sectoren, branches en markten. Soms innovaties die met gejuich ontvangen worden door de sector, soms innovaties die de sector hard treffen. Juridische adviesbureaus en advocaten hebben kosten zien dalen en de snelheid van leveren zien stijgen door Legaltech. Taxibedrijven en de hotelbranche kunnen erover meepraten dat het marktlandschap en de inkomsten door een startup fundamenteel zijn veranderd. De lancering van de Hema-notaris gaf het nodige vuurwerk binnen de notariële beroepsverenigingen. Overigens geen innovatie van de Hema zelf, maar een initiatief van tien slimme leden. De ‘startup way of working’ leidt vaker tot innovatie dan tra-ditionele werkwijzen. Een van de oorzaken is dat startups meestal verder kijken dan alleen productinnovatie: innovatie van processen en systemen? Check. Innovatie van het verdienmodel? Check. Innovatie van het serviceniveau naar klanten? Check. Innovatie van de manier van omgaan met klanten? Check. Sociale innovaties? Check.

Extreem

Startups hebben een grote aantrekkingskracht op jongeren, de successen zijn af en toe extreem, de kans van slagen van een startup is ook extreem. Namelijk extreem laag. Startups mogen zich desondanks verheugen in veel aandacht en worden vaak genoemd in de pers en op social media. Tegelijkertijd lezen we in diezelfde pers dat minstens 90% van de startups het geen vijf jaar uithoudt, ze gaan kopje-onder. Waarom dan toch die populariteit, al die aandacht, dat positieve imago? De antwoorden op deze vraag liggen in verschillende dimensies.

  • De succesverhalen maken indruk. We kijken naar de gro-te (zakelijke) successen van Uber, Airbnb, Facebook en Adyen en zijn onder de indruk van de creativiteit en snelheid waarmee jonge studenten succesvol werden. 
  • Steeds meer (jonge) mensen geven de voorkeur aan eigen ondernemerschap in plaats van het zoeken naar een baan in loondienst, niet langer een 9-to-5 job maar (creatieve) vrijheid. Deze trend krijgt een zetje omdat het nog nooit zo makkelijk is geweest een eigen bedrijf te beginnen. 
  • De werkwijze van startups spreekt aan: denken in businessmodellen in plaats van in businessplannen, snel beslissingen nemen, experimenteren, risico’s durven nemen, nieuwe digitale methoden en werkwijzen (‘growth hacking anyone’?) gebruiken om te kunnen reageren op de razendsnelle veranderingen in markten en technologie. En in die werkwijze zit een groot deel van het startup-DNA opgesloten.

Injectie met startup-DNA

Kennismaken met de werkwijze van startups is al een goed begin. Het toepassen van die werkwijze is nog beter. Bij het ontwerpen, ontwikkelen, implementeren van nieuwe producten en diensten, kunnen bestaande bedrijven de werkwijze van startups toepassen. Werken aan het team, aan de ‘value proposition’, aan het businessmodel, aan het verdienmodel, aan ‘demand marketing’, aan de ‘launch’, gebruikmakend van de methoden, tools en technieken die startups gebruiken. Het eigen bedrijf stelt zich als investeerder op, is betrokken bij het formuleren van innovatiedoelen en het verschaffen van resources en is gepast kritisch op de voortgang en resultaten. Dit is een manier om een injectie met startup-DNA vorm te geven. Een andere manier is gaan samenwerken met startups. Start een inhouse-innovatieprogramma, geef startups toegang tot je bedrijf, je klanten, je bedrijfsinformatie en werk intensief samen met startups. Ruim 47% van de beursgenoteerde bedrijven in Nederland werkt op een of meer manieren samen met startups.​

De injectie toedienen

Een aanpak zoals hiervoor beschreven, het toedienen binnen één organisatie, werkt uitstekend. Niet elke organisatie zal echter over de middelen beschikken om dit zelf op te pakken. Uit een aantal onderzoeken blijkt dat innovatie sneller gaat, een grotere impact krijgt bij samenwerking tussen partijen binnen een sector en bij samenwerking met partijen buiten de sector, uit fundamenteel andere branches. Hier ligt een fraaie kans voor verenigingen om een ondernemende rol te spelen. Collectieve innovaties voor een sector kunnen door de vereniging aangepakt worden met behulp van een passend innovatieframework  (een door de vereniging ontwikkeld framework voorzien van een flink shot startup-DNA), met een aantal leden en met geschikte partijen van buiten de sector. Het netwerk van de vereniging(sprofessional) is vaak enorm waardevol. De vereniging kan helpen de innovatiekracht van individuele leden te vergroten door het innovatieframework beschikbaar te stellen en te ondersteunen bij het toepassen ervan bij individuele leden. Dit is geen innovatief idee van de schrijvers, diverse verenigingen in binnen- en buitenland maken al gebruik van een aanpak zoals hier beschreven en bieden support en innovatieadvies aan individuele leden. De injectie met startup-DNA omvat experimenteren en veel zaken bijleren en afleren. Na de injectie is het voor de individuele leden zaak stil te staan bij de volgende stap op weg naar een grotere innovatiekracht. Die stap kan voor elke organisatie anders zijn, die stappen zouden zelfs wel eens innovatief kunnen zijn tegen die tijd.

En-En

​De gezondheid van een sector wordt sterk beïnvloed door de innovatiekracht van de sector. Die sectorale innovatiekracht is opgebouwd uit de innovatiekracht van de vereniging en de innovatiekracht van de individuele leden. De innovatiekracht van individuele leden kan toenemen door ‘injecties met startup-DNA’, het adopteren van delen van de werkwijze van startups. Geen makkelijke opdracht, want in tegenstelling tot startups hebben bestaande bedrijven en organisaties ook nog hun business as usual. De kunst zal zijn het innoveren op termijn onderdeel te maken van die business as usual. Blijf als vereniging actief op het gebied van het realiseren van collectieve innovaties voor de hele sector, zorg er daarnaast als vereniging ook voor dat er startup-DNA komt bij de leden en dat de individuele innovatiekracht van leden omhoog gaat. En dat zijn eigenlijk best aantrekkelijke taken!

​Tags

​Innovatie, startup, vereniging

​Categorie

​Artikelen

Andere blogs en artikelen

De fase zonder naam: de weg van validatie naar scale-up

De fase tussen validation en scaling is voor de meeste start-ups een lastige fase. In de praktijk is dit vaak een meerjarige periode met hard werken en veel vallen en opstaan. ​Een groot deel van de start-ups komt deze scale-up fase niet goed door.

In deze blog besteden we aandacht aan de oorzaken en hoe hiermee om te gaan.

​Read More

Start-ups, incubators, accelerators en diversiteit

Incubators of accelerators helpen veelbelovende start-ups en scale-ups te groeien. Hun programma’s richten zich in eerste instantie op het scherp krijgen van de waarde propositie en de benadering van de markt en klanten. In tweede instantie richten hun programma’s zich op het opschalen en groeien van de start-up.

In deze blog besteden we aandacht aan de impact van het product op de klantbenadering.

​Read More

De klant bepaalt de benodigde verkoopstijl

Complexe producten of diensten volgen een ander besluitvorming dan commodities. Pas daarom je verkoopstijl af op de hoe de klant aankijkt tegen jouw innovatieve product of dienst.

In deze blog behandel ik de indeling van verkoopstijlen op basis van de Ansoff-matrix.

​Read More

Sales en topsport

Sales is topsport, maar een sales team is daarmee nog geen voetbal team.

In deze blog kijk ik naar de vergelijking van teams in de sport en teams in bedrijven. Lijken deze echt zoveel op elkaar?

​Read More

Prijs en waarde

Prijs wordt vaak genoemd als oorzaak van het mislopen van opdrachten, waarde eigenlijk nooit. Terwijl je zou verwachten dat prijs en waarde aan elkaar gekoppeld zijn. Als je een product of dienst geleverd krijgt met veel waarde dan zou je toch bereid moeten zijn daar goed voor te betalen?!

Hoe komt het dan toch dat deze koppeling er in de praktijk vaak niet is?

​Read More

Leave a Comment: